entre, hacia, hasta, para, por, según, sin

8 de març 2019

9 de juny 2019

entre, hacia, hasta, para, por, según, sin és una exposició que es fixa en el que succeeix abans, després o entre las posicions estables i llegibles. Se decanta per intentar agafar la borrositat i fins i tot la menudesa del que succeeix en els buits entre una cosa i la següent, entre una obra i la següent, entre una acció i la següent. L´exposició rastreja interferències aparentment menors que no obstant això modifiquen els recorreguts previstos. Alguna cosa pareguda al  gest d´aquest xiquet que de sobte mira a càmera, perplex, i se salta les normes de la ficció perquè alguna cosa el supera.
A través de les pràctiques de 10 artistes es reivindica la paciència com a avantsala de l´agència. Observa el que “ens treballa” –el que ens afecta, ens distrau, ens interromp, o ens fa bifurcar– abans que puguem treballar-ho.
L´exposició reuneix d´una banda obres que van resultar de lluitar amb el que interromp. Algunes de les quals es mostren per primera vegada perquè no van ser pensades com a obres sinó com a exercicis per a suportar una inteferència, un accident, un desig. D´altra banda, l´espai-temps expositiu es converteix en ocasió perquè algunes artistes puguen atendre els murmuris que encara insisteixen des d´algun “entre”. En aquests casos, l´ exposició sosté l´impuls entre, hacia, hasta, para, por, según, sin allò que va quedar pendent però sense que siga necessari un resultat particular. No sel´s demana a aquestes artistes que sàpien a on van o que resolguen, sinó que es rema a favor de l´ incipient. L´ocasió expositiva s´aprofita per eixamplar el temps d´ habitar i ocupar-se del qui reclama atenció des d´algun “entre”, des d´algun plec entre allò que fem que passe.

COMISSARIAT Anna Manubens
ARTISTES Rossella Biscotti / Manon de Boer & Latifa Laâbissi / Valentina Desideri / Fernando Gandasegui / Jon Mikel Euba / Quim Pujol / Alex Reynolds / María Salgado / Marc Vives
FOTOGRAFIA Alex Reynolds, Viento