5x5Castelló2009
Premi Internacional d'Art Contemporani
Diputació de Castelló

24 de juliol 2009

27 de setembre 2009

5x5Castelló2009. Premi Internacional d’Art Contemporani Diputació de Castelló és un projecte expositiu generat pel Espai d’art contemporani de Castelló amb el desig de potenciar el diàleg entre diferents generacions de creadors. Per a això ha estat fonamental el procés de selecció dels artistes participants.

Eixe procés s’ha desenvolupat mitjançant tres fases consecutives, la connexió de les quals ha sigut fonamental a l’hora de consolidar els objectius previstos.

La primera fase va consistir en l’establiment de contactes amb cinc artistes de prestigi internacional, als quals se’ls va encomanar la tasca de proposar un llistat d’altres cinc artistes contemporanis que, segons llur criteri, estigueren exercint un treball artístic de qualitat evident i sobrat risc creatiu. Per a la present edició este primer grup l’han compost els noms següents: Jeff Wall, Cristina Iglesias, Daniel Buren, Michelangelo Pistoletto i Luc Tuymans.

Una vegada acceptada la proposta per estos darrers i obtinguts els diferents llistats es va iniciar la segona fase del projecte, en què es va establir contacte amb cada un dels artistes inscrits en les diferents llistes. A tots ells se’ls va explicar tant els criteris i intencions del certamen com també el nom de l’artista que va considerar els mèrits del seu treball per a formar part de la convocatòria. Després de ser coneixedors de la proposta, cada un dels artistes ha sigut lliure d’acceptar la participació en el certamen. Una participació que ha consistit en la selecció d’una de les seues obres.

La tercera fase es tradueix en la realització de la present exposició, en què participen: Lara Almarcegui, Ziad Antar, Igor Antic, Roy Arden, Carla Arocha & Stéphane Schraenen, Beatrice Catanzaro, Vaast Colson, Gayle Chong Kwan, Dror Endeweld, Zhang Enli, Patricia Esquivias, Mario García Torres, Anthony Hernandez, Martin Honert, Ulrike Kessl, Krijn de Koning, Mark Lewis, Dorit Margreiter, Corey McCorkle, Carlos Motta, Mika Rottenberg, Alessandra Tesi, Harald Thys & Jos De Gruyter, Tris Vonna-Michell, Stephen Waddell.

Paral·lelament la direcció de l’EACC ha convocat la creació d’un jurat compost majoritàriament per crítics d’art o directors de museus, que seran els encarregats d’atorgar el premi. La concessió del premi pel jurat atendrà al principi de qualitat i excel·lència de la peça premiada. La seua decisió i els membres que l’integren es coneixeran el dia 25 de setembre, i l’obra premiada passarà a formar part de la col·lecció de la Diputació de Castelló.

Artistes participants
Decissió del Jurat