« Espaicinema / 2016

— INFORME GENERAL

12/14

INFORME GENERAL

Direcció: Pere Portabella / Guió: Pere Portabella, Carles Santos i Octavi Pellissa / Fotografia: Manel Esteban / Música: Carles Santos / Producció: Films 59 / Nac.: Espanya / Any: 1976. Color 154 min. (v.o. cast.)

La pel·lícula constitueix la síntesi de les filmacions clandestines obertament polítiques de Portabella i el seu entorn. Rodada en els mesos posteriors a la mort del general Franco, es tracta d’un film «documental» realitzat amb les tècniques d’un film de ficció. Coherent anella en una filmografia dirigida a explorar els límits de la representació fílmica, Informe General…tractava de la futura representació política en la transició espanyola, amb una clara vocació democràtica contradita per la seua virtual «invisibilitat» durant trenta anys. Les intervencions giren entorn d’una única qüestió: «Com es passa d’una dictadura a un estat de dret».

El 20 d’abril a les 20.00 h se celebrarà un col·loqui amb Pere Portabella, realitzador d’Informe General i Informe General II.  

Ciclo Dancing in the dark side: Cada dia una pelicula diferent
Dimarts i Dijous 20.00 h

DANCING IN THE DARK SIDE