« Espaididàctic / 2013

— Audicions pedagògiques per a públic infantil

6, 13, 20 i 27  de febrer
A càrrec de Miguel Ángel Berbís

L’aula d’electroacústica del conservatori superior de música de Castelló presenta esta activitat didàctica separada en dos parts. En la primera es gravaran alguns dels sons produïts per la pròpia activitat per a posteriorment experimentar amb alguns dels processos de manipulació que ens ofereix la tecnologia. En la segona, amb la intenció de mostrar com les sensacions acústiques i les manipulacions del material sonor s’integren en la construcció d’una obra electroacústica, es realitzarà l’escolta d’una xicoteta obra d’un dels alumnes del centre.