« Espaididàctic / 2017

— CONFERENCIA JORDI FERREIRO

11/04/2017 18,00 h

Conferència de Jordi Ferreiro (artista i educador)

Com l’art pot ser un exercici educatiu i com l’educació pot ser un exercici artistic

El seu treball consisteix en una investigació sobre els processos de recepció i interpretació de l’obra d’art, tant en el context educatiu com en l’artístic, a través de l’ús de l’actuació i la participació del públic. Ferreiro recorre a formats entesos dins de la institució expositiva com a pedagògics per a transformar-los en formats artístics (i viceversa) a partir de l’ús la col·laboració i el diàleg, de tal manera que el tradicionalment entés com a visites guiades, audioguies, conferències i esdeveniments participatius es transformen en altres coses. El treball de Ferreiro intenta generar interferències entre els departaments de curadoria i mediació de les institucions culturals, i allunya la pràctica dels canals tradicionals de difusió de l’art. Des d’aquesta premissa, Ferreiro ha realitzat projectes en diferents institucions d’àmbit internacional.

L’activitat forma part del cicle de conferències El que ensenyen les arts visuals: escola i acció social, l’objectiu de les quals és explorar els entorns en què les arts visual tenen una repercussió significativa. Amb la finalitat d’estudiar les relacions entre les manifestacions artístiques tant socials com educatives i els efectes d’aquestes en la vida diària.

Cicle organitzat per la Universitat Jaume I de Castelló i l’Espai d’Art Contemporani en col·laboració amb AVALEM.