« Espaididàctic / 2014

— Hub d’empreses en l’EACC

En ocasió del projecte “7.000.000.000”

Data: 27 de febrer, a les 19:00 h

Lloc: Espai d’art Contemporani de Castelló

“7.000.000.000” és un projecte expositiu que parteix de la idea de desenvolupament sostenible. Aquest concepte, com és ben sabut, va sorgir d’un informe de l’ONU que el va definir com “l’acció de satisfer les necessitats de les generacions presents sense comprometre les possibilitats de les futures per a atendre les seues pròpies necessitats”. A aquest efecte, qualsevol pla d’acció passava necessàriament pel treball en tres àrees fonamentals: sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. El títol, “7.000.000.000”, fa referència a la xifra estimada d’habitants en el món, ja que el problema del desenvolupament sostenible ens incumbeix a tots els habitants del planeta.

 

Sens dubte, s’ha aconseguit que la sostenibilitat siga una idea present tant en l’agenda política d’institucions oficials de tota mida com en les accions polítiques desplegades pels mateixos ciutadans a través de xarxes més o menys complexes d’iniciatives col·lectives o fins i tot particulars. De tota manera, s’ha donat una certa perversió en l’ús de l’expressió. I al mateix temps, cada dia es fa més i més evident que el sistema actual no serà capaç d’evolucionar positivament i donar resposta a les demandes tant en l’àmbit local com global.

 

El projecte “7.000.000.000” no es mou en el terreny de la utopia; els projectes artístics presents en la mostra parlen tots de realitat i de fets. Però a més, com a activitat paral·lela a l’exposició, s’ha organitzat una trobada d’empreses que tindrà lloc aquest 27 febrer a les 19:00 per a donar visibilitat a pimes que estan treballant dia a dia en l’economia real i que empren criteris de sostenibilitat.

La intenció és donar a conéixer a la ciutadania una sèrie d’empreses que els estan oferint la possibilitat d’actuar sobre el món d’una manera distinta: senzillament canviant el seu consum. Es configurarà com una xarrada en què totes les empreses tindran l’oportunitat d’explicar els seus serveis o productes als ciutadans de Castelló.

L’elecció de les empreses s’ha fet seguint dos criteris: un, que siguen iniciatives que oferisquen serveis o productes amb un sentit de la sostenibilitat (siga econòmica, social o mediambiental) sincer (defugint de tantes empreses que utilitzen el terme com a argument de venda) i dos, que siguen empreses ubicades a Castelló o amb productes o serveis que estiguen disponibles per a la ciutadania de Castelló, ja que, repetim, part de la intenció és que qui vulga puga canviar el seu consum arran de la seua visita a l’EACC.

 

Empreses participants:

Aldea Ecorural Los Corrales

ArquiQ. Gestión de la sostenibilidad

Caes. Assegurançes ètiques y solidàries

Celler La Muntanya

Coop 57. Banca Ètica

Cuinatur

Ecomain

Fiare. Banca Ètica

Implica-T

Jabones Beltrán

La Caixa Verda

Restaurante Pou de Beca

Som Energia

Supernaranjas

Un Altre Món

Viunatura