« Espaididàctic / 2008

— Presentació del llibre Cold Cuts

11 de març / 19.30 h
Presentació del llibre Cold Cuts de John Knight
Trobada amb el crític i historiador d’art Benjamin Buchloh i l’artista

Part fonamental del projecte d’exposició de John Knight, Cold Cuts consistix en un llibre de viatges que ens transporte a diferents escenaris del món, per a descobrir-hi el punt de vista de la cultura americana sobre una certa joie de vivre, sobre els canvis i les aportacions d’esta cultura a la dels països visitats.

El llibre es compon de textos, relats, imatges i sobretot receptes de cuina, ja que és principalment per la cuina com abordem la identitat d’un país estranger. De tota manera, més enllà de l’aparença inofensiva d’estos pelegrinatges turístics, ens trobem amb les interferències d’un altre viatge, sens dubte més problemàtic, i que té a veure amb l’impacte imperialista cap a estes cultures. Una visió del món i de l’ordre que una certa agència governamental té com a objectiu mantindre.