« Espaididàctic / 2013

— Taller de cinema

Del 8 al 12 d’abril
A càrrec de Manuel Gutiérrez Aragón
De dilluns a divendres, de 16.00 a 20.00 h

Director, guionista i escriptor Manuel Gutiérrez Aragón (Torrelavega, 1942) és una peça clau a l’hora d’entendre un període fonamental de la història del cine espanyol més recent. Al llarg del taller el director abordarà a nivell teòric aquells aspectes creatius que han configurat el seu mode d’entendre tant el cine com la literatura i que, sense renunciar a la comercialidad, li va permetre consolidar una veu pròpia en el sempre dificultós panorama cinematogràfic espanyol.

INSCRIPCIÓ
Fi de l’inscripció4 d’abril o quan es cobrisquen les places
Places:
limitades a 15 persones
Preinscripció:
a través del correu electrònic actividades@eacc.es o al telèfon 964 72 35 40 
Preu:
50 €
Forma de pagament: mitjançant depòsit en Bankia, núm. de compte 2038 6452 83 6000022900