« Espaididàctic / 2009

— Taller de Llum

Del 16 al 20 de febrer
A càrrec d’Eugènia Balcells
De dillums a divendres, de 16.00 a 20.00 h

En este taller, Eugènia Balcells (Barcelona, 1943) plantejarà als assistents diversos exercicis pràctics en què la llum, el temps i l’espai seran els principals protagonistes. Tots estos aspectes es treballaran integrant diferents formes de coneixement com la filosofia, la literatura, la poesia i la física, a les quals se sumaran, a través del diàleg i l’acció, els interessos propis dels assistents.

La intenció del taller és generar conjuntament processos de creació aplicables a qualsevol camp més enllà del pròpiament artístic.

INSCRIPCIÓ
Fi de l’inscripció: 13 de febrer o quan es cobrisquen les places
Places: limitades a 15 persones
Codi del Taller: 034AC09
Preu: 30 €
Compte bancari: 2077 0580 45 3106383552 (Bancaixa)
Lloc d’inscripció: Servei d’Activitats Socioculturals (SASC) de la Universitat Jaume I, edifici Rectorat Campus del Riu Sec. 12071 Castelló de la Plana
Telèfon: 964728870 Fax: 964728869
E-mail: sasc@uji.es www.uji.es/CA/asc/
Horari: de 10.00 a 14.00 h, de dilluns a divendres