« Espaididàctic / 2007

— Taller Didàctic 1 / Espais transitables. Accessos indirectes a la cultura contemporània

23 i 24 de març / 30 i 31 de març
Divendres: de 16.00 a 19.00 h
Dissabte: de 10.00 a 14.00 h  y de  16.00 a 19.00 h

Les relacions fluides i en constant transformació són una característica clau de les societats contemporànies. Entre el cúmul d’informació que tant els nous com els vells generadors de discurs ens ofereixen diàriament amb la pàtina del neo, el cool o la reivindicació retro, la pedagogia en els espais museístics ha de jugar un paper privilegiat a l’hora d’establir-hi interconnexions. En l’actualitat moltes institucions museístiques continuen emparant propostes didàctiques que atenen a una interpretació ancorada en un «model tradicional», i dificulten sovint l’accés del públic als recents llenguatges contemporanis.

La creació contemporània, com la mateixa societat que la genera, és al seu torn mutant, líquida i roman en constant dissolució amb l’entorn. Portadora de nous vocabularis, en eixa creació subjau una manera d’entendre i explicitar els diferents aspectes que integren la cultura contemporània.

Estos tallers es dirigeixen de forma especial a pares, mares, docents, estudiants i públic en general interessat a participar activament en la comprensió d’esta complexitat, amb la intenció d’ampliar i millorar les connexions entre les diferents generacions.

INSCRIPCIÓ 
Fi de l’inscripció: 3 de maig, en la recepció de l’EACC o per correu postal
Places limitades
Preu: 30 €
Compte bancari: 2077 0580 45 3106383552 Bancaixa
Presentació de la documentació: Servei d’Activitats Socioculturals (SASC) de la Universitat Jaume I, Edifici Rectorat. Campus del Riu Sec. 12071. Castelló de la Plana o Recepció de l’EACC

David Pérez. Pensar des de la incertesa
Juan Vicente Aliaga. Lectures sobre art i política