« Espaididàctic / 2007

— Taller Didàctic 2 / Espais transitables. Accessos indirectes a la cultura contemporània

4 i 5 de maig / 11 i 12 de maig
Divendres: de 16.00 a 19.00 h
Dissabte: de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h

Com entendre una exposició, quins elements són necessaris a l’hora de considerar les aportacions que el comissari de la mostra ens planteja. La peça, no sotmesa exclusivament a conceptes purament formalistes, se’ns proposa com a eina de coneixement plural. Estos canvis han anat legitimant i transformant les noves relacions entre l’espectador contemporani i l’espai museístic. Les claus de tot això seran formulades i analitzades en la primera part del taller.

La segona part se centrarà en la ciutat com a espai de creació i d’acció artística. Indagarà en els mecanismes utilitzats per l’«artista ciutadà» en la seua relació amb el «ciutadà espectador». La ciutat entesa fins ara com a espai habitat, espai relacional, espai controlat, s’ha vist transformada en plataforma de creació. El discurs artístic contemporani fa paleses unes noves accepcions que dilueixen les barreres conceptuals del terme «ciutat»; desemmascara la utilització i reducció «politicomercantilista» de l’espai públic i proposa finalment una nova cartografia urbana.

Estos tallers es dirigeixen de forma especial a pares, mares, docents, estudiants i públic en general interessat a participar activament en la comprensió d’esta complexitat, amb la intenció d’ampliar i millorar les connexions entre les diferents generacions.

INSCRIPCIÓ 
Fi de l’inscripció: 3 de maig, en la recepció de l’EACC o per correu postal
Places limitades
Preu: 30 €
Compte bancari: 2077 0580 45 3106383552 Bancaixa
Presentació de la documentació: Servei d’Activitats Socioculturals (SASC) de la Universitat Jaume I, Edifici Rectorat. Campus del Riu Sec. 12071. Castelló de la Plana o Recepció de l’EACC

Anna Maria Guasch. Tres rostres de la globalització
Ignacio Pérez-Jofre. El recorregut urbà com a forma d’art