« Espaididàctic / 2008

— Taller Didàctic 4 / Espais transitables. Accessos indirectes a la cultura contemporània

11 i 12 d’ abril / 18 i 19 d’ abril
Divendres: de 16.00 a 19.00 h
Dissabte: de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h

Igual que les anteriors edicions, este nou lliurament d’Espais Transitables es dirigeix a qualsevol persona disposta a dotar-se d’eines de reflexió que puga utilitzar en la seua acció quotidiana, centrada —en este cas— en l’esforç per comprendre els mecanismes entrecreuats que defineixen les relacions entre les coses locals i les globals.

En l’actualitat assistim a la demanda fundada en l’obligatorietat que qualsevol ciutat ha de veure’s transformada en una espècie de parc temàtic a la crida i cerca del turista. Visualitzada com un espai polit, neutre i controlat, la ciutat es transforma en un lloc inhabitable per a un bon grapat de persones. Tot això entronca dins de l’àmbit global, on els interessos particulars de certs sectors se’ns ofereixen com interessos generals. D’esta manera, ens allunyem més i més de poder intervindre com a ciutadans en la construcció de la nostra realitat.

INSCRIPCIÓ 
Fi de l’inscripció: 10 d’abril, en la recepció de l’EACC o per correu postal
Places limitades
Preu: 30 €
Compte bancari: 2077 0580 45 3106383552 Bancaixa
Presentació de la documentació: Servei d’Activitats Socioculturals (SASC) de la Universitat Jaume I, Edifici Rectorat. Campus del Riu Sec. 12071. Castelló de la Plana o Recepció de l’EACC

Manuel Delgado. L’art i la ciutat. El paper de la cultura en les dinàmiques de reforma urbana
Santiago López Petit. La realitat global com final de la crisi? De la crisi de la crítica a la crítica de la crisis