« Espaididàctic / 2009

— Taller Didàctic 7 / Espais transitables. Accessos indirectes a la cultura contemporània

20 i 21 de novembre / 27 i 28 de novembre
Divendres: de 16.00 a 19.00 h
Dissabte: de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h

INSCRIPCIÓ
Fi de l’inscripció: 19 de novembre o quan es cobrisquen les places
Places: limitades a 20 persones. El taller es completarà per ordre de recepció de matrículas. La matrícula no es considerarà efectiva fins que no es presente la documentació completa
Codi del Taller: 015AC09
Preu: 30 €
Compte Bancari: 2077 0580 45 3106383552 (Bancaixa)
Certificats: Se certificarà l’assistència al Taller a les persones que hagen assistit al almenys al 80 per cent de les hores de classe i hagen firmat el control corresponent
Formalització de l’inscripció: Per Internet, en la pàgina: http://inscripcio.uji.es, en qualsevol moment del dia, o per telèfon, en el número 964 728 870, dins l’horari de 10:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.En el moment de la inscripció apareix un missatge si quedeu en llista d’espera. Al final de la inscripció s’ha d’imprimir el rebut amb les vostres dades i el nom del curs (imprès dividit en tres parts iguals amb codi de barres). El rebut es fa efectiu en una sucursal de Bancaixa. El rebut, una vegada imprès, té una validesa de 3 dies naturals. Si no s’ha fet efectiu el pagament abans, es perd la plaça reservada i aquesta queda lliure.
Lloc de presentació de la documentació: Servei d’Activitats Socioculturals (SASC) de la Universitat Jaume I, edifici Rectorat.Campus del Riu Sec. 12071 Castelló de la Plana
Telèfon: 964728870 Fax: 964728869
E-mail: sasc@uji.es www.uji.es/CA/asc/
Horari: de 10.00 a 14.00 h, de dilluns a divendres

Pepe Ribas. Contracultura: una altra transició va ser possible
Germán Labrador Méndez. Formes de transició. Accionisme, arts col·lectives i ciutadania davant la democràcia per vindre