« Espaididàctic / 2009

— Taller Processos

Coordinat per Barra Diagonal

30 i 31 de gener: Producció 1.1: Hangar 
6 i 7 de març: Producció 1.2: D_forma 
15 i 16 de maig: Producció 1.3: Liquidación Total 
Divendres: de 16.00 a 20.00 h 
Dissabte: de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h

Programació de caràcter didàctic que es desenvoluparà en la pròtesi de l’EACC al llarg del 2009 i 2010. Per a portar-lo a terme s’ha convidat nou entitats a impartir uns tallers en els quals s’abordarà la cultura de projectes. Aquesta estructura en diferents blocs pretén arreplegar un mostrari prou ampli de pràctiques projectuals, moltes de les quals situades en espais liminars en els quals es combinen la producció, la transmissió i la difusió. Es proposa, doncs, un acostament basat en la presència dels agents implicats així com en una anàlisi posterior del procés i de la producció resultant. D’esta manera, es podrà abordar la noció de projecte des d’un enfocament polièdric que enriquisca la visió distant que moltes vegades les seues produccions provoquen.

Processos / Mòdul 1.1
PRODUCCIÓ
La producció sorgeix sovint fruit d’un procés en el qual convergeixen pràctiques col·laboratives horitzontals o entre diferents mitjans i agents. D’esta manera, els centres de producció, les diverses convocatòries tant públiques com privades, i altres instàncies de promoció de l’art s’alternen amb plataformes de producció artística que nodreixen i emparen iniciatives institucionals (Hangar), col·lectius que s’estructuren mitjançant nodes per a portar a terme projectes tant individuals com de grup (DForma), i plataformes no institucionals que abasten tant la producció com la gestió de projectes propis i aliens (Liquidación Total).

INSCRIPCIÓ
Fi de l’inscripció: 28 de gener de 2009, per correu electrònic didactica@eacc.es
Places: limitades a 20 persones
Requisits: dades personals (nom i cognoms més un número de contacte o e-mail), curriculum i carta de motivació
Preu: 30 €
Forma de pagament: A la recepció de l’EACC
Per a més info: bdiagonal@gmail.com o per telèfon al 964 72 35 40

Hangar
D_forma
Liquidación Total