« Espaididàctic / 2013

— Taller seminari “Pensar la veu”

Del 09 al 12 de desembre

A càrrec de Fátima Miranda

De dilluns a dijous de 16.00 a 21.00 h

Alliberar i reCrear la veu: des de l’abandó i la intuïció cap al control tècnic conscient, a través de l’escolta i la repetició

En el treball creatiu amb la veu, quasi més important que allò que se sap és allò que no se sap. A fi d’aprendre (d’un mateix) fent, es requerirà que cada un dels participants prepare una cançó breu, popular o de creació pròpia, amb text intel·ligible o no, en què es facen servir recursos diversos. Cada una serà analitzada i reorientada tècnicament, de manera que el participant guiat descobrisca i optimitze recursos vocals propis.

Miranda també exposarà la seua línia de pensament il·lustrant-la amb vídeos d’obres seues, i generarà amb això un espai per a la reflexió i un enfocament conceptual.

S’incidirà en aspectes de tota mena relacionats amb el cant: la veu instrument; altres timbres, textures, registres i ressonàncies; exercicis de calfament; relaxació; escolta; correcció postural; respiració; introducció a tècniques vocals extraoccidentals; anatomia bàsica de l’aparell fonador; improvisació; ritme; concentració; protecció de l’aparell fonador en experimentar noves tècniques; presència escènica; presentació contra representació; pors, track i confiança; desaprendre hàbits vocals viciats; expressió de sentiments i pensaments; catalogació de tècniques vocals pròpies, i partitures gràfiques.

Es propiciarà el potencial latent en la veu cantada/parlada de cada participant, i se li oferiran pautes per a explorar i perfeccionar els seus recursos vocals i per a albirar mètodes de treball acords amb els interessos, les qualitats i la naturalesa de cada u. Tot això, no tant per a aconseguir un catàleg d’acrobàcies vocals com per a proporcionar la tècnica precisa per a elevar al màxim nivell el llenguatge i poètica de cadascú, sense danyar-li l’aparell fonador.

Taller dirigit a persones interessades en el desenvolupament de qualsevol classe de tècniques vocals amb vista a la pràctica musical, escènica i poètica i en el procés creatiu generat a partir d’un treball desprejudiciat i sistemàtic amb este instrument.

Fátima Miranda

Llicenciada en Història de l’Art. En els vuitanta funda amb Llorenç Barber el grup d’improvisació Taller de Música Mundana i Flatus Vocis Trío, dedicat a la poesia fonètica. Des de 1985 desenvolupa una tasca d’investigació entorn de la veu, combinant tècniques vocals orientals, occidentals o de la seua pròpia invenció, sobre un registre superior a quatre vuitenes, i crea un llenguatge musical propi.

Des de 1987 estudia tècniques vocals tradicionals del Japó, l’Iran, cant difònic mongol, cant dhrupad de l’Índia i bel canto.

Va ser convidada per la DAAD com a artista en residència a Berlín, i va rebre el IV Premi Internacional Demetrio Stratos.

Des de 1991 crea concerts performance per a veu sola en simbiosi amb una cuidada component poètica, gestual, visual i dramàtica, en què es difuminen les fronteres entre cant, poesia, teatre, composició, improvisació i interpretació. El seu treball ha circulat per escenaris i festivals d’arreu del món. www.fatima-miranda.com

INSCRIPCIÓ

Fi de la inscripció: 22 de novembre o quan es cobrisquen les places
Places: limitades a 15 persones
Preinscripció: a través del correu electrònic actividades@eacc.es o pel telèfon 964 72 35 40
Preu: 50 €
Forma de pagament: mitjançant depòsit en Bankia, núm. de compte 2038 6452 83 6000022900