« Espaisonor / 2012

— Ana Buitrago / Espanya

APUNTES MÍNIMOS

24 de febrer
20.00 h / Entrada gratuïta. Aforament limitat a 65 persones

Apuntes mínimos és un espectacle de dansa en què un cos intrèpid sobre diversos llenços no té més pretensió que la de despullar-se en la seua carnalitat i romandre com a paisatge, com a respiració. Un cos lloc, un cos fragment que transita en la discontinuïtat per imatges, signes i significats, i que es permet existir en endinsar-se en els temps i geografies de l’estar.

Eixos Apuntes mínimos són un joc de moviment, quietud i paraula que transita entre la concreció i l’abstracció. Una invitació a compartir un espai d’intimitat i complicitat a través de l’exposició d’una multiplicitat de fers i estars des d’un cos que es qüestiona, s’observa, es posa en joc, es confessa o s’absenta.