« Espaisonor / 2017

— CONFÈRENCIA-ÀUDIO EXPERIMENTAL SOCIAL I ESCOLTA IMMERSIVA

05.05.17
A les 18.00 h
Xerrada / taller Francisco López
Àudio experimental social i escolta immersiva.

Al llarg de la xerrada-taller Francisco López exposarà com s’ha conformat la seva pràctica creativa sonora durant els últims gairebé quaranta anys, a través de dos àmbits d’influència que difereixen d’aquells habituals en l’aprenentatge musical o sonor tradicionals: la xarxa internacional independent «home-music network» (començant a finals dels anys setanta) i la influència dels ambients sonors del «món real», principalment de naturalesa. Presentarà aquests àmbits en un context social i històric molt més ampli que el del seu propi treball personal, fent explícita i analitzant l’enorme influència que tots dos han tingut, des de fa ja diverses dècades, en la gegantina comunitat de creadors sonors a tot el món.

A diferència dels cànons clàssics de «gravacions de camp» ( «field recordings») o «paisatges sonors» ( «soundscapes»), el seu treball amb enregistraments ambientals no està imbuït per objectius representacionals sinó per la intenció de crear nous mons d’experiència sonora basats en una transformació d’aquesta «realitat» -font o inspiradora. Aquesta aproximació és afí al recent àmbit filosòfic de la «ontologia orientada a objectes»; considera els sons en si mateixos com a entitats ontològiques de primer ordre, auto-suficients, i proposa una connexió més íntima i profunda amb la «realitat» sonora que aquella derivada de la representació tradicional.

Un dels principals elements en aquest desenvolupament de noves realitats sòniques com experiències públiques compartides està relacionat amb la reconfiguració dels sistemes de so i els espais cap a una experiència immersiva que posa en qüestió el cànon habitual de l’escenari. Com antiga convenció per a l’establiment d’una experiència contemplativa, l’escenari ha estat acríticament adoptat per la majoria de les pràctiques musicals occidentals. En el cas de la música electrònica / experimental, l’absència d’escenari – així com les seves conseqüències perceptives i simbòliques – permet: (1) reunir de nou en una única persona als agents generador i controlador del so; (2) transferir l’atenció de l’executant al so en si mateix; (3) transformar l’experiència sònica de contemplativa a immersiva.