« Espaisonor / 2012

— Cremaster / Espanya

30  de novembre
20.00 h / Entrada gratuïta. Aforament limitat a 65 persones

Al llarg de la seua trajectòria, Cremaster (Ferran Fages i Alfredo Costa Monteiro) ha anat desenvolupant un univers molt personal i afí a certs paràmetres de la improvisació electroacústica. Tots dos músics han conservat un instrument vertebrador: Ferran Fages una taula de mescles utilitzada com a instrument generador de so (feedbacks interns i externs) i Alfredo Costa Monteiro micros de contacte, fonocaptors i objectes, molles, motors o ràdios.

La música de Cremaster és estrictament improvisada i tots els sons són generats i manipulats en temps real, i creen així un univers d’artesania sonora molt peculiar a partir d’objectes que en principi no tenen entitat musical. Cada músic, en la seua taula de treball, va teixint relacions sonores entre estructura, timbre i gest.