Josep-Maria Martin
Prototip d'espai per a gestionar les emocions
en l'Hospital Provincial de Castelló

16 de març 2007