L’Espai d’art contemporani de Castelló (EACC) s’inscriu dins d’una sèrie d’actuacions dutes a terme pel Projecte Castelló Cultural a fi de promocionar i impulsar la vida cultural de la ciutat. Inaugurat oficialment en 1999, l’EACC va fixar llavors els seus objectius en el debat i la difusió de les pràctiques artístiques més recents, tot això per mitjà d’un programa d’exposicions i activitats paral·leles de caràcter temàtic.

Quan es compleixen diversos anys de vida i d’’mplantació de l’EACC en el context de la ciutat de Castelló i de la seua àrea d’influència, es vol reflexionar a partir d’ara sobre el significat de la institució museística des d’una lectura plural que comprenga la seua dimensió ideològica, espacial i social, és a dir, la reconsideració del museu i els seus límits, la seua raó de ser i les seues utilitats en una societat que planteja noves demandes.

Junt a aquesta reflexió no es pot deixar de banda el gran potencial que constitueix el fenomen de les configuracions urbanes, de les ciutats; i també ací no sols des d’una dimensió espacial, sinó fonamentalment des de la seua creixent complexitat social i, com no podia ser de cap altra manera, des del llegat de la memòria històrica i col·lectiva.

Testimonis de l’esdevindre de les pràctiques artístiques i dels seus processos de presentació i difusió —de la nova consideració del fet artístic, a fi de comptes— l’EACC vol ocupar un destacat lloc d’intervenció i d’acció, d’intenses complicitats amb els agents artístics i amb la societat en general.