PASOLINI, ENTRE LA ESCRITURA Y EL CINE

CONFERÈNCIA
FERNANDO GONZÁLEZ GARCÍA

Coincidint amb la representació del monòleg Who is me Pasolini?, aquesta conferència vol apropar al públic la figura d’un dels intel·lectuals més influents de la Itàlia de la segona meitat del segle xx. Escriptor i cineasta, va ser un dels primers autors a fer el pas de la literatura al cinema, sense abandonar la primera. La conferència es divideix en dues parts: una dedicada a la biografia artística i intel·lectual de Pasolini, partint del poema Who is me?, escrit a mitjan dels anys seixanta, explicant el seu context d’elaboració i el públic a què estava destinat, per a estendre’m, des d’ací, al conjunt de la seua obra. La seua proposta de l’ús dels llenguatges, particularment el cinematogràfic, és clau en aquest acostament bioartístic. L’altra part de la conferència tractarà de la recepció de Pasolini al llarg del temps, especialment a Espanya.

Fernando González García, 1963.

Professor titular en el departament d’Història de l’Art i Belles Arts de la Universitat de Salamanca, va realitzar la seua tesi doctoral sobre Pier Paolo Pasolini, autor que ha seguit estudiant de manera continuada. Li ha dedicat dos llibres: El tiempo de lo sagrado en Pasolini (Ed. Universidad de Salamanca, 1997), i Pier Paolo Pasolini. Los apuntes como forma poética (ShangriLa, 2015). Ha coordinat també, al costat de Roberto Amaba, el treballl monogràfic: Pier Paolo Pasolini. Una desesperada vitalitat (ShangriLa, 2015). Entre els articles, podem destacar-ne  “Accattone. Una solución provisional para una encrucijada” (Indaga. Revista Internacional de ciencias sociales y humanas, 2006), “El ruiseñor en Palestina” (Studi Pasoliniani, 9, 2015), o el capítol “Pasolini en Spoleto 1965. Una performance intermedial” en el llibre coordinat per José Antonio Pérez Bowie i Antonio Gil: Ficciones nómadas (Pygmalión, 2017). Ha traduït Porcile i El padre salvaje per a Amarú (1995), i Who is me?, per a Deliri, el 2015.

2 DE NOVEMBRE
Divendres 19.00 h.
Entrada lliure