Altres «naturaleses» urbanes
Arquitectura és (ara) geografia

26 de juny 2001

16 de setembre 2001

Projecte comissariat per Manuel Gausa
Aquest projecte reuneix una sèrie de trajectòries especialment significatives en la recent reflexió sobre la condició dinàmica, complexa i definitivament híbrida de les actuals estructures «urbanoterritorials» que definixen avui en dia el nostre entorn. Aquestes trajectòries fan al·lusió a una nova comprensió de la ciutat —i del territori que s’hi associa— que va més enllà dels vells paradigmes de l’urbanisme tradicional. Proposant més que arquitectures-objecte, arquitectures-entorn, precises i obertes al mateix temps, que farien que el «lloc» esdevingués un escenari múltiple, heterogeni i plural i ja no fos entés com un mer context fix i estabilitzat(-dor) (històric, tipològic o figuratiu).

Arquitectes
Actar Arquitectura, Eduardo Arroyo, FOA (Foreign Office Architects), Vicente Guallart,  Duncan Lewis, Greg Lynn, MVRDV, Njiric + Njiric, Roche, DSV & Sie. P, Federico Soriano-Dolores Palacios.