RYOJI IKEDA

DATAMATICS

16 d'octubre 2015

10 de gener 2016

Ryoji Ikeda (Japó, 1966) dirigix la seua obra a elements bàsics de la societat de la informació, concretament les dades i els codis binaris de l’era digital. Aprofitant-se dels fluxos de dades, Ikeda crea instal•lacions audiovisuals que traduïxen en visible i palpable la xarxa digital invisible que impregna i definix el nostre món. A l’empara d’una estètica matemàtica i minimalista el seu treball se centra en aspectes essencials com el so i la llum. Llaurant-se, d’aquesta manera, la reputació de ser un dels creadors que treballa de forma més convincent amb mitjans visuals i sonors, unint en les seues performances i instal•lacions, tant fenòmens físics com conceptes matemàtics.

Datamatics és un projecte específicament adaptat a la sala de l’EACC, l’objectiu del qual és orquestrar, a través d’una sincronització summament precisa, dos grans instal•lacions data.matrix [nº1-10] i data.scan [nº1-9]. De tal manera que totes les seqüències de les peces són unificades amb la intenció de donar peu a una simfonia audiovisual i individualitzada que oferix al visitant una experiència sensorial única.

logos_ube_japan muy pequeño