Tercerunquinto
Altres furs

15 d'abril 2011

26 de juny 2011

Tercerunquinto és un col·lectiu format a Monterrey, Mèxic, en 1998 i integrat per Julio Castro (1976), Gabriel Cázares (1978) i Rolando Flores (1975). Des de llavors, el col·lectiu ha desenvolupat projectes que afecten tant espais públics com privats, qüestionant els límits entre els dos, desarticulant els elements que componen estos sistemes i desmuntant l’ordre lògic de les seues interrelacions. Tercerunquinto ha buscat també desafiar les fronteres organitzades al voltant de la constitució d’un sistema, ja siga arquitectònic o urbà, examinant les seues implicacions i efectes en els ordres personal, social, cultural o polític.

La proposta expositiva per a l’Espai d’art contemporani de Castelló Altres furs consisteix en una selecció d’obres realitzades durant els darrers vuit anys (2002-2010) que mostren la part del seu treball que versa sobre certes dinàmiques en què la solució de l’obra s’estén a altres agents (persones, públic, institucions, etc.). Tercerunquinto realitzarà a més un projecte concebut específicament per al context de la ciutat de Castelló i que pretén funcionar com a plantejament o pròleg d’esta proposta d’exposició.

La presentació en sala de la selecció d’obra estarà acompanyada amb un projecte que el col·lectiu ha concebut específicament per a l’exposició. Este consisteix a convidar tres curadors perquè conceptualitzen la documentació de tres de les obres que es presentaran en l’exposició, les quals actuaran com una segona edició.

La intenció és que, per mitjà de les seues idees, cada un dels comissaris participants definisquen, formalment i estèticament, una obra de Tercerunquinto, alhora que es problematitza el concepte de documentació en l’art i edicions (o versions) en el camp comercial d’aquell.

Es tracta de mostrar en el mateix temps i espai les variacions o interpel·lacions que els comissaris produïsquen en relació amb els documents que el col·lectiu va definir per a les primeres edicions.

Tercerunquinto ha treballat i investigat les interseccions entre els processos de producció creatius, analitzant la forma en què estos han sigut exhibits i les negociacions que s’han dut a terme amb els diferents agents. No es tracta d’«encolomar» el concepte de l’obra sinó més aïna el seu procés o una part d’este. Fer passar una part del treball a altres participacions. En este sentit, el projecte expositiu Altres furs incorporarà esta mena de dinàmiques.