Espaiamics

L’Espai d’art contemporani de Castelló vol ser un centre on confluesquen els diferents corrents estètics i culturals que conformen la contemporaneïtat, un lloc que propicia una actitud participativa i compromesa per part de la societat que ajude a transformar els lligams que hi ha entre l’activitat creadora i la quotidianitat, un laboratori d’idees i projectes que té com a objectiu el coneixement i el qüestionament de la seua pròpia època.

Fes-te amic de l’Espai
En el temps que l’EACC du funcionant (des de l’1 de juny de 1999), s’hi a realitzat un gran nombre d’activitats (conferències, xarrades amb artistes, seminaris, tallers, concerts de música contemporània, cicles de pel·lícules i vídeos…) i d’exposicions que denoten el contingut de la seua proposta.
Perquè tota aquesta tasca es puga continuar desenvolupant és molt important la col·laboració i el suport dels Amics de l’Espai.

Quins beneficis tenen?
Informació regular i personalitzada de les activitats.
Invitació a totes les inauguracions.
Descompte del 30 per cent en les publicacions.
Descompte del 30 per cent en tots els tallers (didàctics, de cine, d’artistes…).
Accés gratuït a totes les activitats organitzades per l’Associació d’Amics de l’Espai.
15per cent de descompte en l’Espaibar.

Quota
60 € ANUALS

Activitats actuals

Siguix-nos en facebook

AMICS DE L’ESPAI